Vaša korpa

 1. Da li adapter PSMA06 puni baterije? - Ne. Preko adaptera aparati rade na električno napajanje iz strujne mreže.
 2. Da li baterije mogu da utiču na rezultat?

Baterija ne može da utiče na rezultat, ako baterija oslabi pojaviće se

simbol za praznu bateriju i vi ćete imati vremena da je zamenite novim

baterijama.Ukoliko to ne uradite,aparat će stati sa radom, a neće vam davati

niže rezultate jer je baterija slaba, kao što je dosta često mišljenje .To

je jedna od najvećih zabluda kod digitalnih aparata.

 1. Da li baterije moraju da se izvade iz aparata prilikom merenja na struju? - Ne moraju. Baterije mogu da stoje u aparatu kada se aparat koristi preko adaptera za električnu mrežu.
 2. Da li će adapter dati bolje rezultate?

     Neće,nema razlike da li merimo pomoću baterija ili na adapter!

 1. Da li prazne baterije mogu da dovedu do netačnih rezultata merenja? - Ne. Svi aparati signaliziraju na ekranu kada su baterije prazne, do te mere da ih treba zameniti.
 2. Kolika je tačnost Vaših digitalnih aparata za merenje krvnog pritiska? - Tačnost aparata je plus-minus 3 mmHg za vrednosti krvnog pritiska i plus-minus 5 % za vrednosti pulsa.
 3. Zašto pri uzastopnim merenjima krvnog pritiska dobijam velike razlike u rezultatima? - Da bi se mernje ponovilo na istoj ruci potrebno je sačekati neko vreme da bi se omogućilo arterijama da se vrate u stanje pre merenja. Dužina čekanja uslovljena je fleksibilnošću krvnih sudova i može biti različita od osobe do osobe. Praksa pokazuje da je optimalno vreme čekanja 10 do 15 minuta, za mlađe osobe dovoljno je oko 5 minuta.
 4. Da li su Vaši aparati za merenje pritiska baždreni? - Da. Svi naši aparati za merenje pritiska su baždareni i overeni žigom „Direkcije za mere i dragocene metale“ u obliku nalepnice.
 5. Zašto aparat često ne može da mi izmeri pritisak, imam česte pojave nepravilnog srčanog ritma (aritmije)? - Kod osoba sa nepravilnim srčanim ritmom (nepravilnim otkucajima srca, aritmijom), ukoliko nepravilan srčani ritam utiče na rezultat ali se ipak rezultat može uzeti kao validan, aparat će izmeriti krvni pritisak i uz rezultat će prikazati simbol nepravilnih srčanih otkucaja. Ako nepravilan srčani ritam poništava validnost rezultata merenja, rezultat se neće prikazati na ekranu već će se umesto rezultata prikazati slovo „E“.
 6. Zašto mi aparat koji meri krvni pritisak na članku ruke ne daje iste rezultate kao aparat koji meri na nadlaktici ruke? - Kod osoba sa slabom perifernom cirkulacijom rezultati izmereni na članku ruke mogu se razlikovati od onih koji su izmereni na nadlaktici. Isto tako, bitno je pridržavati se uputstava za korišćenje svakog aparata.
 7. Koliko je odstupanje aparata u odnosu na lekarski (živin stub)?

     Dozvoljeno odstupanje je + - 3mmHg

 1. Ako merim 3 puta uzastopno, zašto dobijam različite rezultate?

Nikad se ne meri uzastupno 2 ili više puta.Mora se napraviti pauza od 15

minuta, da bi se krvni sud koji smo stisli prilikom prvog merenja vratio u

     prvobitno stanje!

 1. Koji je tačniji aparat, tj.gde je pouzdanije merenje, na zglobu ili na mišici?

     Pouzdanije mesto merenja je nadlaktica! Merenje na zglobu ,nije dovoljno

pouzdano ukoliko imamo lošu perifernu cirkulaciju!

 1. Da li se test trake za merenje koncentracije šećera u krvi mogu koristiti nakon isteka tri meseca od datuma prvog otvaranja bočice? - Ne. Nakon isteka roka upotrebe test tračica postoji mogućnost da rezultati merenja budu netačni.
 2. Koliki je garantni rok za aparate za merenje pritiska? 3 godine.

 

 

logokarticeVerified by VISAsc learn 80x44