Želimo zadovoljnog zaposlenog, jer samo takav će brinuti o PRIZMI i našem korisniku!

Želimo da naši proizvodi i usluge budu usaglašeni sa zahtevima standarda ISO 9001:2008,standarda ISO 14001:2004 i standarda ISO 13485:2003, direktive o medicinskim uređajima 93/42/EEC i primenljivih zakonskih regulativa!

Želimo da reklamacije i prigovore korisnika iskoristimo u cilju povećanja kvaliteta i bezbednosti proizvoda i usluga!

Želimo da naša životna sredina bude zdrava i učinićemo sve na sprečavanju zagađivanja i unapređenju zaštite životne sredine kroz doslednu primenu zahteva standarda i zakonskih propisa!

Servis za naše uređaje je besplatan, jer ne želimo da ga radimo!

Stalnim poboljšavanjem efikasnosti integrisanih sistema menadžmenta, odnosno održavanjem njihove efikasnosti u odnosu na medicinske uređaje zadovoljićemo sve zahteve naših korisnika, jer znamo da će samo zadovoljan korisnik da nam se vrati!

Direktor
Tanasije Katanić

 

 

logokarticeVerified by VISAsc learn 80x44